Cty Fuco chuyên sản xuất và lắp đặt cửa cuốn Đài Loan, cửa cuốn siêu trường, cửa cuốn mắt võng, cửa cuốn song ngang, cửa cuốn Úc, cửa cuốn Đức tại Hà Nội